Advies betreffende beschermde soorten die kunnen voorkomen in tijdelijke natuur

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3571 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies sluit aan bij een vorig advies (INBO.A.2012.168) waarin aangegeven wordt welke groepen van soorten of habitats mogelijk profiteren van tijdelijke natuur en wat het belang van de omgeving en de oppervlakte van het terrein hierin is. Mogelijke positieve/negatieve effecten werden bekeken. De overheid overweegt een juridisch kader om tijdelijke natuur te vergunnen. Bij de vergunningsverlening moet ev. een afwijking op de wetgeving ter bescherming van soorten en vegetaties gegeven worden. Dit advies licht kort toe in welk kader afwijkingen reeds mogelijk zijn. Vermits soorten van cat. 3 van het Soortenbesluit de hoogste bescherming genieten en een juridisch knelpunt kunnen vormen, wordt specifiek voor deze soorten nagegaan wat hun kan
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-mei-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2874

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Soorten en biotopen
  • Soorten en habitats
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren