Advies betreffende de aanplant van een houtkant langs het kanaal Gent-Brugge tussen Bellem- en Aalterbrug

Andy Van Kerckvoorde (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1796 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Langs het kanaal Gent-Brugge heeft het bedrijf Waterwegen en Zeekanaal struwelen en bomen gekapt. Ter compensatie werd een houtkant aangeplant, maar het plantgoed stierf af. Het bedrijf wenst nu een nieuwe houtkant aan te planten op een alternatieve locatie. Het INBO geeft advies omtrent het voorstel van aan te planten plantsoen, het voorstel van locatie en toetst dit aan de huidige natuurwaarden en het natuurstreefbeeld voor die locaties.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-nov-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2450

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Kleine landschapselementen
  • Biotopen

  Dit citeren