Advies betreffende de aanvraag tot ontheffing van project-MERplicht voor een windturbineproject te Mendonk (Gent)

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1589 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Storm Management NV wil in naam en voor rekening van Storm 24 bvba in oprichting, vier windturbines bouwen te Mendonk (Gent). Aan het studiebureau Grontmij Belgium NV werd gevraagd een “aanvraag tot ontheffing van project-MER-plicht” voor voornoemd project op te stellen (Van den Balck, 2015), omdat volgens het MER-besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 projecten voor de plaatsing van 20 windturbines of meer of van 4 windturbines of meer die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op een bijzonder beschermd gebied onder de bijlage 2 van het besluit vallen. Voor deze projecten kan een project-MER of een gemotiveerd verzoek tot ontheffing worden opgesteld.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jun-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3317

  Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Versnippering
  • Windenergie
  • Milieu
  • Maatschappij
  • Energie
  • Vogels

  Dit citeren