Advies betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszone SBZ-V 'Gentse kanaalzone en omgeving'

Eric Stienen (Hoofdauteur), Anny Anselin, Koen Devos

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3796 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit advies wordt een voorstel gemaakt voor de afbakening van een Vogelrichtlijngebied in de Gentse kanaalzone op basis van artikel 36bis van het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-okt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3017

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren