Advies betreffende de afwijking van de Vlaremregelgeving bij lozing van koelwater te Doel

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    1577 Downloads (Pure)

    Uittreksel

    De kerncentrale van Doel wenst voor de lozing van koelwater in de Schelde een afwijking van de VLAREM sectorale voorwaarden. Dergelijke afwijking is wettelijk mogelijk wanneer de exploitant beschikt over een goedgekeurd studierapport en de lozing voldoet aan de in dergelijk rapport beschreven maximumtemperaturen, debiet en andere randvoorwaarden. Het advies schetst het wettelijk kader en de effecten zoals beschreven in het studierapport worden kwalitatief onder de loep genomen. Er worden opmerkingen geformuleerd betreffende de gevolgde methodiek (theoretische benadering, modelberekeningen) en de impactinschatting voor biota (directe en indirecte effecten).
    Oorspronkelijke taalNederlands
    UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    PublicatiestatusGepubliceerd - 27-apr-2010

    Publicatie series

    NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    Nr.INBO.A.2272

    Thematische lijst

    • Beleid
    • Ruimte
    • Kust en Estuaria
    • Oppervlaktewater
    • Beheer
    • Beheer van water
    • Schelde

    Dit citeren