Advies betreffende de beheermaatregelen voor de rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  4903 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis) is een uit Noord-Amerika afkomstige eendensoort. De Europese populatie is afkomstig van uitzettingen en ontsnappingen. Omdat de rosse stekelstaart kruist met de nauw verwante, volgens IUCN wereldwijd bedreigde witkopeend (Oxyura leucocephala), vormt de aanwezigheid van in het wild levende uitheemse rosse stekelstaarten een bedreiging voor de instandhouding van de inheemse witkopeend in Europa. De ‘Bern Standing Committee’ heeft daarom als doel gesteld om de rosse stekelstaart uit te roeien in het wild in Europa en in Noord-Afrika tegen 2015. In dit advies wordt een overzicht gegeven van alle waarnemingen van deze soort in Vlaanderen tussen 2005-2011 en wordt stilgestaan bij de aangewezen beheermaat
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 11-aug-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2530

  Thematische Lijst 2020

  • Invasieve soorten

  Thematische lijst

  • Exoten (beheer van fauna)
  • Beheer van fauna
  • Watervogels
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Fauna

  Dit citeren