Advies betreffende de beschadiging van populieren langs het Leopoldkanaal te Damme

Arthur De Haeck (Hoofdauteur), Peter Roskams

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3893 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In juni 2014 werd de berm langs het Leopoldkanaal gemaaid. Het maaien gebeurde met een tractor met een hydraulische arm met klepelmaaier vanop de Leopoldsvaart-Oost. Bij het maaien werd met de maai-arm over de bomen in de berm gestreken. Hierdoor werden veel populieren ontschortst, kraakten takken af, of werd de stam gebroken. Op vraag van de administratieve overheid werd de schade vastgesteld en begroot door het INBO. In dit advies worden de resultaten van de schadebepaling gegeven en wordt aangegeven op welke wijze de schade begroot werd. Tenslotte wordt aanbevolen wat er moet gebeuren voor een duurzame herstelling van de bomenrij.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-dec-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3163

  Thematische lijst

  • Regulier beheer
  • Beheer
  • Beheer van natuur

  Dit citeren