Advies betreffende de criteria voor habitatgeschiktheid voor de vroedmeesterpad in het kader van bijplaatsing en introductie

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1739 Downloads (Pure)

Uittreksel

Om de (in de instandhoudingsdoelstellingen en het soortbeschermingsplan) vastgelegde doelstellingen voor de vroedmeesterpad te behalen bekijkt het ANB verschillende strategieën. Men wenst daarbij de actie 'herintroductie / translocatie' verder te concretiseren. Parallel wordt werk gemaakt van beter en meer habitat voor de soort. In een eerder INBO advies werd gesteld dat onmiddellijke geassisteerde migratie zeker verdedigbaar is. Volgens artikel 21 van het soortenbesluit dient de geschiktheid van het biotoop worden nagegaan alvorens tot translocatie / herintroductie wordt overgegaan. Via deze adviesvraag wenst het ANB duidelijkheid te krijgen omtrent de manier waarop deze habitatgeschiktheid dient te worden beoordeeld.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jan-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3719

Thematische lijst

  • Soortenbeheerplan
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten
  • Soortenbeschermingsplan

Dit citeren