Advies betreffende de definitie van de indicator 'oppervlakte effectief natuurbeheer'

Heidi Demolder (Hoofdauteur), Niko Boone, Leon Lommaert, Johan Peymen, Wouter Van Reeth

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  124 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De definitie van ‘oppervlakte effectief natuurbeheer’ in diverse beleidsrapporten is niet eenduidig. Dit leidde tot publicatie van verschillende oppervlaktegegevens voor dezelfde indicator. Dit advies gaat na hoe de verschillende waarden van de indicator ‘oppervlakte effectief natuurbeheer’ in Vlaamse en internationale beleidsrapporten verklaard kunnen worden. Daarna wordt geprobeerd het begrip ‘effectief natuurbeheer’ eenduidig te omschrijven en de indicator te verfijnen. Er wordt ook nagegaan in hoeverre de huidige uitvoeringsinstrumenten bijdragen tot deze (verfijnde) indicator.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 5-jul-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2487

  Thematische lijst

  • Natuurindicatoren
  • Natuurrapport
  • Beleid

  Dit citeren