Advies betreffende de definitie van het Natura 2000 habitattype 6510

Steven De Saeger (Hoofdauteur), Desiré Paelinckx

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3798 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Laaggelegen schraal hooiland (habitattype 6510) is een Europees beschermd habitat waarvoor instandhoudingsdoelen opgemaakt moeten worden. Dit advies gaat na hoe dit habitattype (subtype Alopecurion) actueel gedefinieerd wordt in de Europese interpretatiegids, in Vlaanderen en in buurlanden en -regio’s, hoe het actueel opgenomen is in de habitatkaart en hoe het wordt voorgesteld op de potentiekaarten (POTNAT). Op basis daarvan wordt nagegaan of de Vlaamse interpretatie van de Europese interpretatiegids aangepast moet worden, of de vertaling van de eenheden van de Biologische Waarderingskaart naar habitattypes bijgesteld moet worden en of de potenties van het habitattype anders ingeschat moeten worden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 16-jun-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2486

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Graslanden
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren