Advies betreffende de ecohydrologische aspecten in het ontwerp plan-MER 'missing link N60 ter hoogte van Ronse'

Willy Huybrechts (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1321 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse overheid (beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen) laat een plan-milieueffectrapport (hierna plan-MER) opmaken om de milieueffecten van de doortrekking van de zgn. missing link N60 ter hoogte van Ronse te onderzoeken. Om deze missing link te kunnen realiseren zijn mogelijk bestemmingswijzigingen vereist, daarom dient een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden. Hiervoor wordt een plan-MER opgemaakt. In dit advies worden de ecohydrologische aspecten van het ontwerp van plan-MER doorgelicht.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-mei-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2518

  Thematische lijst

  • Transport
  • Grondwater
  • Maatschappij
  • Beheer
  • Beheer van water

  Dit citeren