Advies betreffende de ecologische effecten van tijdelijke natuur

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  5445 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Er zijn gronden zonder groene bestemming, waar natuur zich spontaan ontwikkelt. De realisatie van een project impliceert vaak het verlies van deze ‘tijdelijke natuur’(TN), soms met juridische gevolgen, wat terughoudendheid t.a.v. deze natuur veroorzaakt. Om een juridisch kader te scheppen wil de overheid een inschatting of TN van belang is voor de bescherming van de wilde flora en fauna en de instandhouding van natuurlijke habitats en of via het concept afbreuk gedaan wordt aan het streven om populaties en habitats in een gunstige staat van instandhouding te behouden of brengen. We geven aan welke groepen van soorten of habitats mogelijk profiteren en wat het belang is van de landschappelijke context en de oppervlakte. Mogelijke positieve/n
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-mrt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2873

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Soorten en biotopen
  • Biotopen

  Dit citeren