Advies betreffende de ecologische waarde van twee gebieden gelegen in de verkaveling Zallaken te Rotselaar

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1936 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het advies wordt op basis van een terreinbezoek de balans opgesteld wat betreft de ecologische waarde van 2 gebieden gelegen in deelgebied "Zallaken" van de Speciale Beschermingszone "Demervallei". Het advies omvat een: - kartering en ecologische waardering van de aanwezige vegetatietypes, met de indicatieve oppervlaktes die zij innemen. Hiertoe werd de karteermethodologie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 gehanteerd; - analyse van de vegetatieopnames a.d.h.v. een clustering en ordinatie; - berekening van de Ellenberggetallen per vegetatieopname om een indicatie te verkrijgen van de abiotiek; - vergelijking van de gemiddelde Ellenbergwaarden tussen de vegetatieopnames en toetsing aan de gemiddelden van de relevante
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-nov-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2800

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora

  Dit citeren