Advies betreffende de effecten van de waterbeheersing in de Dijlevallei stroomopwaarts Leuven op Natura2000-habitats en regionaal belangrijke soorten en biotopen

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1872 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit advies wordt onderzocht of een voorstel van mogelijke waterbeheersingsmaatregelen een impact heeft op de natuurlijke kenmerken van de Dijlevallei. Er worden enkele kanttekeningen gezet bij het 'natuurlijke' alluviale karakter van de Dijlevallei waarna de standplaatsvariabelen zoals grondwaterdynamiek, grondwaterchemie, overstromingskarakteristieken en sedimentatiegedrag besproken worden. Voor elke voorgestelde waterbeheersingsmaatregel wordt de impact op deze karakteristieken besproken en nagegaan in hoeverre ze verenigbaar zijn met de 'natuurlijke' kenmerken van het gebied.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 28-mrt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2907

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Grondwater
  • Oppervlaktewater
  • Habitats
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren