Advies betreffende de evaluatie van doorgangen voor ontsluiting van het natuurgebied de 'Zwarte Beek'

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1949 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het natuurinrichtingsproject Zwarte Beek wordt aan grootschalig hydrologisch herstel gedaan in het natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. Door de vernatting van het gebied, wordt de toegankelijkheid voor beheer veel moeilijker. Het advies bespreekt waar en hoe toegangen en beheerswegen best aangelegd worden, rekening houdend met ecologische en praktische aspecten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-jun-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3136

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuur- en bosgebieden
  • Milieu
  • Verdroging
  • Beheer
  • Overstromingsgevoeligheid
  • Ecosysteemdiensten (=ESD)
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Ruimte
  • Natuurinrichting
  • Habitats
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Vallei- en moerasbossen
  • Moerassen
  • Processen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren