Advies betreffende de evolutie van populaties van de roestschimmel Melampsora larici-populina in Europa en de roestgevoeligheid van in Nederland gecommercialiseerde populierenklonen

Marijke Steenackers (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1289 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In Nederland wordt jaarlijks een rassenlijst van bomen uitgegeven. Ook populier, en de belangrijkste eigenschappen van de op de markt zijnde populierencultivars, wordt in deze lijst opgenomen. Dit advies gaat na welke parameters de pathogeniciteit van Melampsora larici-populina roest bepalen, hoe ze worden gedefinieerd en wat de gevoeligheid is van de in Nederland gecommercialiseerde populierencultivars voor deze roestschimmel. Daarnaast wordt de visie van het INBO gegeven op de onderzoekmethode voor het screenen van de gevoeligheid van populier voor roest in proefvelden, voorgesteld in het artikel ‘Comportement des cultivars de peuplier envers la rouille’ van Jean Pinon et al. (2011).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-okt-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2799

  Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)
  • Maatschappij

  Dit citeren