Advies betreffende de evolutie van populaties van de roestschimmel Melampsora larici-populina in Europa en de roestgevoeligheid van in Nederland gecommercialiseerde populierenklonen

Marijke Steenackers (Hoofdauteur)

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

    254 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten