Advies betreffende de ex-situ kweek van vroedmeesterpad

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1341 Downloads (Pure)

Uittreksel

Eind 2017 werd het soortenbeschermingsprogramma voor de vroedmeesterpad bij ministerieel besluit goedgekeurd. Dit soortenbeschermingsprogramma (SBP) beoogt onder andere het realiseren van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen voor de soort : minstens 20 populaties met telkens minstens 200 roepende mannetjes. Nu het SBP is goedgekeurd wenst het ANB de actie ‘herintroductie / translocatie’ verder te concretiseren. Parallel wordt gecoördineerd, door partners inclusief ANB, werk gemaakt van beter en meer habitat voor de soort. Van de twee in het SBP vermelde translocatiestrategieën, lijkt de tweede strategie, die uitgaat van het verplaatsen van individuen uit gezonde populaties, het meest kansrijk. Via deze adviesvraag wenst het ANB de ex-situ opkweek te concretiseren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 13-jun-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3669

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van fauna
  • Soortherstelprogramma's
  • Amfibieën en reptielen
  • Soorten
  • Soortenbeschermingsplan

Dit citeren