Advies betreffende de functie van de nieuw aan te leggen waterrijke gebieden langs de Zeeschelde als pleister- en overwinteringsplaats voor watervogels

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2281 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan worden er langs de Zeeschelde en haar bijrivieren nieuwe waterrijke gebieden aangelegd. Die gebieden moeten o.m. een belangrijke rol gaan spelen als pleister- en overwinteringsplaats voor watervogels. Om goede afspraken te kunnen maken over de jacht- en rustperiodes in deze gebieden, is het van belang om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van de pleisterende en overwinterende watervogels. Dit advies gaat voor de Zeeschelde en haar bijrivieren na welke de kritieke doortrekperiodes zijn van watervogels, hoe de overwinterende populaties zich opbouwen en wat de zonering is van de verschillende soortengroepen. Daarnaast wordt nagegaan of er verschillen zijn in verstoringsgevoeligheid tussen de
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-jul-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2927

  Thematische lijst

  • Watervogels
  • Ruimte
  • Kust en Estuaria
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Schelde

  Dit citeren