Advies betreffende de gebieden en maatregelen van belang voor de bescherming van de IBA Grensmaas

Koen Devos (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1856 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Grensmaas en haar vallei is van internationaal belang voor doortrekkende en overwinterende watervogels en werd aangeduid als Important Bird Area (IBA), maar niet als Vogelrichtlijngebied. Dit advies bespreekt welke Europees te beschermen natuurwaarden volgens de Vogelrichtlijn voorkomen binnen de IBA. Daarnaast worden prioritaire gebieden voor watervogels in het Grensmaasgebied en maatregelen voor het behoud en de bescherming van de Europese natuurwaarden opgelijst.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 11-apr-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2714

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren