Advies betreffende de habitatvereisten van de doelsoorten van de IHD Zeeschelde in de vallei van de Grote Nete

Tom Van den Neucker (Hoofdauteur), Koen Van Den Berge

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1953 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij de opmaak van een inrichtingsplan voor de vallei van de Grote Nete zijn voor een aantal riviergebonden soorten doelstellingen opgesomd. In dit advies wordt nagegaan welke habitateisen bever, otter, kwabaal, kleine en grote modderkruiper, elft, spiering, rivierdonderpad, paling, zeeforel, bittervoorn, Europese meerval, rivierprik en fint stellen om tot een leefbare populatie te komen. Er worden ook aanbevelingen geformuleerd voor de inrichting van de vallei i.f.v. deze soorten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 26-sep-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2517

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurinrichting
  • Soorten
  • Beheer
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • marterachtigen (Mustelidae)
  • otter

  Dit citeren