Advies betreffende de herinrichting van de Gorengracht op het militair domein Tielenkamp

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1839 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De vennenzone in het militair domein Tielenkamp werd in het verleden grondig ontwaterd door diepe grachten die dwars door de omringende duinengordel gegraven werden. De overheid voorziet maatregelen voor het herstel van de historische vennenzone. Dit advies gaat na hoe het hydrologische systeem hersteld moet worden, welk vulpeil bij voorkeur wordt nagestreefd en hoe het overtollige water best afgevoerd wordt. Daarnaast wordt nagegaan wat de mogelijke impact is van de afvoer van oppervlaktewater uit de herstelde vennen op het aangrenzende landbouwgebied en welke maatregelen genomen kunnen worden om de impact van het met nutriënten vervuild landbouwwater op het herstelde vensysteem te vermijden.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-dec-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2289

  Thematische lijst

  • Natuurherstel
  • Grondwater
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Beheer van natuur

  Dit citeren