Advies betreffende de impact op fauna van het trekken van een tweede draadstel op een bestaande hoogspanningslijn

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1105 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De netwerkbeheerder wenst een tweede draadstel te trekken op een bestaande hoogspanningslijn. Om een vrijstelling van de MER-plicht te bekomen, werd een nota opgemaakt. Dit advies gaat na of de inschatting van de effecten op fauna op een correcte en volledige wijze beschreven en beoordeeld werd. Daarnaast wordt nagegaan of op basis van de ingeschatte effecten kan gesteld worden dat een MER-procedure voor dergelijke projecten geen meerwaarde biedt.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-mei-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2536

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Energie

  Dit citeren