Advies betreffende de impact van de blauwbessen kwekerij 'Blueberry Fields' op de SBZ BE2200029: Vallei- en brongebieden van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en Dommel met heide en vengebieden

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1787 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een blauwbessen kwekerij in Koersel-Beringen ligt deels in Habitatrichtlijngebied en deels in natuurgebied. De bedrijfsvoering wordt daarom ondersteund door een natuurbeheer- en milieuzorgplan. Dat rapport stelt dat het bedrijf niet bijdraagt aan de verdroging van de vallei van de Zwarte Beek. De verdroging is volgens dit rapport te wijten aan de diepe ligging van de Oude Beek. Het rapport stelt ook dat de natuurlijke vegetatie slechts strooksgewijs gewijzigd wordt en dat er geen impact is door uitspoeling van nutriënten. Dit advies gaat de onderbouwing van deze stellingen na en onderzoekt het effect van de bedrijfsvoering op het grondwaterpeilverloop in de vallei. Er wordt ook nagegaan of de bedrijfsvoering naar de omgeving bemesting veroo
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-nov-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2483

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu
  • Grondwater
  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Verdroging
  • N2000 gebieden
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Vermesting
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren