Advies betreffende de impact van de verdere ruimte-inname in de voorhaven van Zeebrugge op het broedgebied van de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  624 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De haven van Zeebrugge is een belangrijk broedgebied voor de kleine mantelmeeuw en de zilvermeeuw in Vlaanderen. Door een verdere ingebruikname van de haventerreinen in 2014 voor economische activiteiten, daalt de oppervlakte geschikt broedgebied voor deze soorten. In dit advies wordt nagegaan welke impact de verdere ruimte-inname van de haven van Zeebrugge heeft op het beschikbare, resterende broedgebied van beide soorten. Er wordt ook nagegaan of er een impact is op het behalen van de instandhoudingsdoelen voor deze twee soorten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-apr-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3120

  Thematische lijst

  • Havens
  • Zee- en kustvogels
  • Ruimte
  • Vogels
  • Zeebrugge
  • Soorten en biotopen
  • Fauna

  Dit citeren