Advies betreffende de impact van een aantal ingrepen in de waterhuishouding in de Vallei van de Drie Beken op het omliggende grondgebruik.

Willy Huybrechts (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1750 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Het Demerbekkensecretariaat bereidt in de Vallei van de Drie Beken sanerings- en herinrichtingswerken voor, waaronder een gedeeltelijk herstel van de natuurlijke waterhuishouding. Dit advies gaat na hoe ver de vernatting in de vallei van de Kleine Beek-Meilrijk reikt bij verplaatsing van de monding van deze beek naar de Winterbeek-Grote Beek. Er wordt ook nagegaan hoe de vernattingszone zich ruimtelijk uitspreidt rond de Middelbeek en de Kleine Beek (Paasdonk) bij de aanleg van twee meanders enkele tientallen meters stroomopwaarts van de samenvloeiing van beide beken. Tot slot wordt onderzocht in welke zone rond de Winterbeek-Grote Beek (Rietbroek) vernatting optreedt, wanneer de waterval onder de spoorwegbrug wordt weggewerkt, maar de bedd
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-dec-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2456

  Thematische lijst

  • Grondwater
  • Oppervlaktewater
  • Beheer
  • Beheer van water

  Dit citeren