Advies betreffende de impact van een mogelijke landschapsinrichting in de Oostkustpolders op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in de SBZ 'BE250002 Poldercomplex'

Koen Devos (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  706 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies behandelt een aantal vragen i.v.m. de impact van een mogelijke landschapsinrichting op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor bepaalde vogelsoorten in de Speciale Beschermingszone BE250002 ‘Poldercomplex’. Op basis van literatuuronderzoek en eigen monitoringsgegevens worden minimale verstoringsafstanden en groottes van broed- of foerageergebieden voor broedende weidevogels en overwinterende ganzen gepresenteerd. Tevens wordt ingeschat of bomenrijen en andere opgaande structuren langs wegen een negatieve impact kunnen hebben op deze broedvogels en overwinteraars of dat dergelijke beplantingen daarentegen het storend effect van wegen kunnen milderen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 6-jun-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2547

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Vogels
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren