Advies betreffende de impact van het verbod op het scheuren van 'permanent grasland' in het Vlaams Ecologisch Netwerk en het ecologisch belang van 'oud grasland'

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1388 Downloads (Pure)

Uittreksel

In het kader van de evaluatie van de beschermingsregimes van permanente graslanden (‘cultuurgrond die minimum vier jaar ononderbroken grasland is’) in het Vlaams Ecologisch Netwerk, stelt het Agentschap de vraag of die periode van vier jaar vanuit natuurbehoudsredenen een juiste grens is. Het Agentschap vraag ook welk model er vanuit een gedeelde zorg om landbouwbedrijfsvoering te combineren met natuurbehoud een ideale combinatie zou zijn: inzetten op het star behoud van deze graslanden op perceelsniveau of inzetten op het behoud van een areaal van dergelijke graslanden binnen een bepaald gebied, maar met mogelijkheid om deze zones met ‘oudere graslanden’ te laten variëren binnen een afgebakend gebied.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 17-dec-2018

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3595

Thematische lijst

  • Flora
  • Graslanden

Dit citeren