Advies betreffende de impact van zwerfkatten op de biodiversiteit

Koen Van Den Berge (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1964 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Uit literatuur zou blijken dat zwerfkatten, door predatie, een negatieve impact hebben op de biodiversiteit. Huiskatten en zwerfkatten zouden er verantwoordelijk zijn voor de dood van vele miljoenen vogels, amfibieën en reptielen en kleine zoogdieren. Het Brussels Instituut voor Milieubeheer zou een nieuwe campagne starten, met als doel dus minder zwerfkatten en minder verlies van biodiversiteit. Om de campagne inhoudelijk te staven zoekt men beter cijfermateriaal. In dit advies wordt stilgestaan bij de impact van zwerfkatten op de biodiversiteit en bij de efficiëntie van de beheermaatregel 'vangen/steriliseren/loslaten' ter controle of ter bestrijding van de populatie zwerfkatten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 31-aug-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2563

  Thematische lijst

  • Beheer van fauna
  • Ruimte
  • Stedelijk gebied
  • Beheer

  Taxonomische lijst

  • roofdieren (Carnivora)
  • kat

  Dit citeren