Advies betreffende de inpasbaarheid van begrazing met paarden in Pikhaken - GOG Hollaken - Hoogdonk deel 2

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1883 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de Lange Termijn Visie Schelde-estuarium werden instandhoudingsdoelen vastgesteld waarbij voor Pikhaken-Hoogdonk graslandvegetaties van het habitattype 6510 vooropgesteld werden. Voor de uitwerking van het integraal inrichtingsplan wordt gevraagd onder welke randvoorwaarden een begrazingsbeheer met paarden inpasbaar is om de instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. Op basis van de reeds bestaande ecosysteemvisie, een potentieanalyse en de abiotische randvoorwaarden, wordt in het advies een ontwikkelings- en onderhoudsbeheer voor de verschillende zones voorgesteld.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 17-mrt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2210

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Graslanden
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren