Advies betreffende de inrichting van de potpolder van Lillo

Erika Van den Bergh (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1801 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Ter compensatie van 18 ha Ramsar- en Vogelrichtlijngebied dat verloren ging bij de bouw van de Europa containerterminal, wordt ter hoogte van de potpolder van Lillo de creatie van estuariene natuur voorzien. In het ontwerp van het inrichtingsplan wordt tevens ruimte voor natuureducatie gereserveerd. De beheercommissie acht het echter niet wenselijk om het schiereiland publiek toegankelijk te maken en ziet kansen om er een vogeleiland te creëren. In dit advies wordt op basis van achtergrondinformatie nagegaan in hoeverre een herziening van het inrichtingsplan gewenst is om te instandhoudingsdoelen (IHD) te bereiken. Tevens wordt de kans op broedsucces voor kluten op het schiereiland ingeschat en worden optimale en suboptimale scenario’s m.b.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 9-jun-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2329

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurinrichting
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Soorten en habitats
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren