Advies betreffende de inrichtingsmaatregelen voor heischrale graslanden in de Vallei van de Zwarte beek

Cécile Herr (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2212 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Advies over de inrichtingsmaatregelen voor de realisatie van het natuurdoeltype heischraal grasland in de Vallei van de Zwarte Beek. De referentiewaarde voor fosfaat op standplaatsen geschikt voor de ontwikkeling van heischraal grasland wordt onderzocht aan de hand van literatuur. Daarnaast wordt een afwegingskader geboden voor de maatregelen, afgraven of verschralen door een maai- en afvoerbeheer voor de realistaie van heischraal grasland.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 14-mrt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2895

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natuurherstel
  • Natuur- en bosgebieden
  • Ruimte
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Graslanden
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren