Advies betreffende de instandhouding van de groenknolorchis in Vlaanderen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  923 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De groenknolorchis (Liparis loeselii) is een met verdwijning bedreigde soort in Vlaanderen en is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit wil zeggen dat voor de instandhouding ervan aanwijzing van Speciale Beschermingszones vereist is. Daarnaast vereist de richtlijn een gunstige staat van instandhouding. Om dit te bereiken is volgens de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen uitbreiding van het huidig areaal, uitbreiding van de huidige populatie en verbetering van de huidige kwaliteit van het leefgebied noodzakelijk. In dit advies wordt nagegaan wat de aandachtspunten zijn i.v.m. de kolonisatiecapaciteit van groenknolorchis in functie van het herstel van de populatie in Vlaanderen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 24-apr-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3112

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten
  • Soorten en biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora

  Dit citeren