Advies betreffende de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied 'De IJzervallei'

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2120 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2014 start de overheid met de opmaak van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied ‘De IJzervallei’. Dit advies bundelt onze beschikbare gegevens en kennis om op een gefundeerde manier deze doelstellingen vorm te geven. Het betreft een beschrijving van het historische en actuele voorkomen, de actuele staat van instandhouding, trendgegevens… van relevante vogelsoorten en een aantal soorten van de Bijlage II van de Habitatrichtlijn (HR).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 20-mei-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3119

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Watervogels
  • Ruimte
  • Kust en Estuaria
  • Vogels
  • Broedvogels
  • N2000 gebieden
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • IJzer

  Dit citeren