Advies betreffende de interpretatie van de bosbalans in Vlaanderen

Leon Lommaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  380 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies geeft duiding bij de gegevens en standpunten van de Bosbarometer 2010, gepubliceerd door de Vereniging voor Bos in Vlaanderen. Er wordt aangegeven welke bebossingen/ontbossingen gekend/ongekend zijn om een ontbossingtrend te kunnen staven en mogelijke registratiesystemen ervan worden onder de loep genomen. Vervolgens wordt geantwoord op de vraag in welke mate beschermde bossen ontbost worden na toekenning van een vergunning via een individuele ontheffing door de bevoegde minister. De ecologische waarde van ruimtelijk bedreigde of zonevreemde bossen wordt met cijfergegevens gedocumenteerd. Het advies gaat tevens na in hoeverre de eigendomssituatie bepalend is voor een duurzaam bosbehoud en welke knelpunten effectieve bebossing via
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 2-aug-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2585

  Thematische lijst

  • Bosbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Beheer
  • Beheer van bos

  Dit citeren