Advies betreffende de introductie van de gele plomp op de Marke (Galmaarden/Geraardsbergen)

An Leyssen (Hoofdauteur), Luc Denys, Jo Packet

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1731 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van een hermeanderingsproject is in 2012 een deel van de loop van de Marke in Geraardsbergen hersteld. Het betreffende deel van de Markevallei maakt deel uit van het Habitatrichtlijngebied "Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen." Vroeger kwam gele plomp (Nuphar lutea) voor op de Marke. In een vijver is er nog een relictpopulatie aanwezig. In dit advies wordt nagegaan of de slaagkansen voor herintroductie van gele plomp (hier) realistisch zijn, of herintroductie ecologisch gezien wenselijk is en zo ja welke locatie het meest aangewezen is. Er wordtt tevens gekeken wat de mogelijke impact van de soort kan zijn op de waterhuishouding.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 18-nov-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2965

  Thematische Lijst 2020

  • Water

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Stromende wateren
  • N2000 gebieden
  • Soorten en biotopen
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Flora

  Dit citeren