Advies betreffende de lozing van bemalingswater in de plas van Blokkersdijk (Antwerpen (Linkeroever))

Geert Spanoghe, Luc Denys (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1717 Downloads (Pure)

Uittreksel

Voor de aanleg van een Oosterweeltunnel zou grondwater opgepompt worden. Daardoor zou een volume van meer dan 1.000.000 m³ grondwater moeten afgevoerd worden. Een deel (100.000 m³) hiervan zou in de Blokkersdijkplas geloosd worden, dit ter compensatie van het dalende waterpeil. In eerste instantie zou het gaan om een grote hoeveelheid water dat bij de aanleg van de tunnel vrij komt. In tweede instantie, na de aanleg van de tunnel, zou het over kleine hoeveelheden van de lekdebieten van de polderconstructie gaan. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van dit meer permanente aangevoerd water zijn momenteel echter onbekend. Lantis vraagt aan het INBO wat het effect hiervan is op de fauna en flora van de plas.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 24-mrt-2021

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4047

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Oppervlaktewater
  • Grondwater

Dit citeren