Advies betreffende de met een zandige afdeklaag prioritair af te werken zones in het Bos van Aa

Sophie Vermeersch (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1737 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In 2006 stelde de Vlaamse overheid een structuurvisie op om de planologische bestemming van het Bos van Aa te realiseren. In de visie wordt voorgesteld om op grote delen van het gebied een zandige afwerkingslaag aan te brengen. Dit voorstel richt zich specifiek op locaties waar graslanden en waterpartijen worden voorzien. Door de grootte van de percelen is momenteel op de site zelf te weinig zand beschikbaar om alle zones op de beoogde manier te kunnen afwerken. Dit advies gaat na welke zones prioritair in aanmerking komen voor de afwerking met een zandige afdeklaag.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 21-feb-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2488

  Thematische lijst

  • Natuurinrichting
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Graslanden
  • Stilstaande wateren
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren