Advies betreffende de methodologie in de avifauna analyse van het windplan Oost-Vlaanderen

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  2237 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het Provinciaal Beleidskader Windturbines (windplan) Oost-Vlaanderen is een kaart opgenomen met een ornithologische afweging van de ruimtelijke zoekzones voor windturbines. Voor elke zoekzone is de potentiële impact op vogels aangegeven. In dit advies wordt de methodiek beschreven die gebruikt is bij de analyse van de potentiële impact op de avifauna. Daarnaast wordt aangegeven of het aangewezen is om bij het afbakenen van potentiële zones voor windturbines, te werken met buffers rond beschermde natuurgebieden of andere gebieden met een belangrijke natuurwaarde.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 16-jun-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2337

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren