Advies betreffende de mogelijk negatieve impact van een aangevraagde grondwaterwinning op de natuurwaarden in 'Landschap De Liereman'

Willy Huybrechts (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1845 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit advies gaat na of een aangevraagde grondwaterwinning mogelijk negatieve impact kan hebben op het nabijgelegen VEN- en Habitatrichtlijngebied ‘Landschap De Liereman’.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-mrt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2499

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu
  • Grondwater
  • Verdroging
  • N2000 gebieden
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren