Advies betreffende de naleving van de randvoorwaarden zoals opgelegd in de proefvergunning voor de waterwinning van Balen-Nete.

Willy Huybrechts (Hoofdauteur), Leon Lommaert, Hans Van Calster, Floris Vanderhaeghe

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1749 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Een grondwaterwinning in de gemeente Balen ligt in het Habitatrichtlijngebied ‘Vallei van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor’. In 2006 werd voor de winning een milieu(her)vergunning op proef afgeleverd, waarbij aan een aantal bijzondere voorwaarden moest voldaan worden. Deze bijzondere voorwaarden gaan voornamelijk over het bepalen van de mogelijk negatieve impact van de waterwinning op Europees beschermde natuurwaarden. De definitieve vergunning werd door de Raad van State vernietigd in 2011. Na de nietigverklaring heeft de watermaatschappij een rapport opgesteld. Dit advies gaat na of het rapport voldoende wetenschappelijke garantie biedt om te beoordelen of voldaan is aan de Europese regelgeving en aan bijzondere voorwaar
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 13-mei-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2537

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Milieu
  • Grondwater
  • Verdroging
  • Beheer
  • Beheer van water
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren