Advies betreffende de namen van de regionaal belangrijke biotopen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1748 Downloads (Pure)

Uittreksel

De verschillende namen voor de regionaal belangrijke biotopen (dit zijn Regionaal belangrijke biotopen (rbb) zijn: biotopen die naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar zijn met habitattypen, maar die op Europees niveau minder bedreigd zijn en daardoor niet zijn toegevoegd aan de lijst van Europees beschermde Natura 2000 habitattypen (regionaal belangrijke biotopen behoren vaak wel tot het leefgebied van Europees beschermde soorten in uitvoering van de Habitat- of Vogelrichtlijn) EN die een Vlaamse bescherming genieten in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet) worden naast mekaar gelegd en een definitieve naamgeving wordt voorgesteld.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 7-jun-2019

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3771

Thematische lijst

  • Biotopen

Dit citeren