Advies betreffende de natuur- en boswaarde van het kasteelpark aan de Nieuwscheldestraat (Gent)

Kris Vandekerkhove (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  256 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het deelproject Domo van het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Afbakening grootstedelijk gebied Gent’ is een oud deel van een kasteelpark (2,3 ha) gelegen. Dit RUP bepaalt dat bij de inrichting van het bedrijventerrein maximaal rekening moet gehouden worden met de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden van het bestaande kasteelpark. De beleidsmakers stellen zich de vraag of het aangewezen is om hier een weg aan te leggen. Het advies onderzoekt de actuele biologische waarde van dit kasteelpark.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 30-okt-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2835

  Thematische lijst

  • Ruimte
  • Stedelijk gebied

  Dit citeren