Advies betreffende de natuurtoets die uitgevoerd werd voor een windturbinepark in de vallei van de Aa te Lille/Kasterlee

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1102 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In de vallei van de Aa te Lille/Kasterlee wenst men na te gaan wat de impact is van de oprichting van 4 windturbines. Een studiebureau heeft hiertoe een nota opgemaakt als voorbereiding van een natuurtoets. Dit advies gaat na of de nota op een afdoende wijze de impact van deze turbines beschrijft inzake vogels en vleermuizen. Verder wordt nagegaan of de milderende maatregelen voldoende rekening houden met de specifieke terreinkenmerken.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 15-jan-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2891

  Thematische lijst

  • Maatschappij
  • Windenergie
  • Energie

  Dit citeren