Advies betreffende de natuurtoets voor de plaatsing van drie windturbines te Gistel

Joris Everaert (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  507 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Voor de geplande plaatsing van 3 windturbines te Gistel werd een ‘natuurtoets – screening’ opgemaakt die de mogelijke impact van de turbines op vogels en vleermuizen onderzoekt. Hieruit blijkt dat de voorgestelde locatie voor overwinterende en doortrekkende vogels van belang is als pleister- en rustgebied, slaapplaats, alsook voor broedvogels van belang als weidevogelgebied. Omdat een belangrijke impact op Vlaams of internationaal niveau niet uit te sluiten valt, vraagt de Vlaamse Overheid of er gerichte tellingen nodig zijn om de impact beter te bepalen. Dit advies geeft aan welke gegevens nodig zijn, en op welke wijze gerichte tellingen best uitgevoerd worden bij gebrek aan voldoende bestaande gegevens. Tevens wordt verwezen hoe de result
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-okt-2013

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3021

  Thematische lijst

  • Vogels
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Windenergie
  • Fauna
  • Energie

  Dit citeren