Advies betreffende de natuurwaarde in de omgeving van het wegtrace van de R11 te Mortsel en Wilrijk

Desiré Paelinckx (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  863 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van het Masterplan 2020 Antwerpen wordt voor de R11 een streefbeeld opgemaakt. De streefbeeldstudie voor de herinrichting van deze gewestweg betracht een landschappelijke integratie en een inpassing in de ruimtelijke omgeving. Eventueel aanwezige natuurwaarden kunnen hierbij van belang zijn. In dit advies wordt nagegaan welke belangrijke natuurwaarden actueel aanwezig zijn op of in de omgeving van het her in te richten tracé van de R11.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-okt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2619

  Thematische lijst

  • Ruimte
  • Stedelijk gebied
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Flora

  Dit citeren