Advies betreffende de natuurwaarde van 'Klein Zwitserland' te Mortsel

Steven De Saeger (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  139 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In uitvoering van het Masterplan 2020 Antwerpen wordt voor de R11 een streefbeeld opgemaakt. De streefbeeldstudie voor de herinrichting van deze gewestweg betracht een landschappelijke integratie en een inpassing in de ruimtelijke omgeving. Eventueel aanwezige natuurwaarden kunnen hierbij van belang zijn. In het advies INBO.A.2011.108 worden de natuurwaarden besproken van een deel van het wegtracé van de R11 te Mortsel en Wilrijk. Het gebied ‘Klein Zwitserland’ sluit ruimtelijk en functioneel aan bij het voorgaande en ook dit gebied wordt mogelijk beïnvloed bij de herinrichting. Dit advies gaat na welke natuurwaarden actueel aanwezig zijn in dit gebied en kan als een aanvulling gezien worden op het voorgaande advies.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 9-nov-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2647

  Thematische lijst

  • Ruimte
  • Stedelijk gebied
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Flora

  Dit citeren