Advies betreffende de omschrijving van het begrip ‘submerse vegetatie’ en enkele aanpassingen m.b.t. de beoordeling van macrofyten in Vlaamse meren voor de Europese Kaderrichtlijn Water

Luc Denys (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1648 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De ecologische waterkwaliteit van waterlichamen wordt opgevolgd door middel van een aantal kwaliteitscoëfficiënten in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Onder meer de ontwikkelingsgraad van de submerse vegetatie wordt opgevolgd. Dit advies geeft aan welke planten meegerekend worden bij de beoordeling van de kwaliteitscoëfficiënt submerse vegetatie.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 11-okt-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2621

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Kaderrichtlijn Water
  • Meetnetten

  Dit citeren