Advies betreffende de omvorming van een akker tot heide in Brugge

Maarten Hens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1765 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De provincie West-Vlaanderen ziet potenties voor natuurontwikkeling op twee voormalige akkers. Beide percelen grenzen aan heidegebieden, het afplaggen van de toplaag moet evolutie tot heide in de hand werken. Het kan zijn dat de fosfaatreserve in de bodem de omvorming tot heide bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Men wil weten hoe diep er afgeplagd moet worden om tot geschikte condities voor heideontwikkeling te komen. Het advies bespreekt: de bodemkundige voorwaarden die vereist zijn voor het herstel van heidevegetaties; welke parameters dienen gemeten te worden om de vereiste plagdiepte te achterhalen; de wijze van staalname en chemische analysemogelijkheden. Tenslotte wordt aangegeven in welk kader het INBO een dergel
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 31-aug-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2786

  Thematische lijst

  • Heiden en hoogveen
  • Natuurinrichting
  • Soorten en biotopen
  • Beheer
  • Biotopen
  • Beheer van natuur

  Dit citeren