Advies betreffende de ontwerp-offerte (tweede versie) van Ecorem n.v. voor het uitvoeren van een ecohydrologische studie i.f.v. het Seine-Schelde West project

Floris Vanderhaeghe (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1661 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Waterwegen en Zeekanaal nv heeft het voornemen om een volwaardige binnenvaartontsluiting met Zeebrugge te realiseren met aansluiting op het TEN-binnenvaartproject Seine-Schelde. Hiervoor is een opwaardering van het Afleidingskanaal van de Leie wenselijk (Seine-Schelde West project). Het Seine-Schelde West project kan mogelijk hydrologische effecten hebben waardoor mogelijk gevolgen optreden voor de ecologische waarden. Het belang en de omvang van mogelijke effecten dienen te worden nagegaan in een ecohydrologische studie. Hier wordt advies gegeven bij de methodologie bij de tweede versie van de ontwerp-offerte voor een ecohydrologische studie waarbij dit getoetst wordt aan de vereisten van een ecohydrologische studie om mogelijke effecten v
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-okt-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2422

  Thematische lijst

  • Milieu
  • Transport
  • Grondwater
  • Maatschappij
  • Verdroging
  • Beheer
  • Beheer van water

  Dit citeren